Loading the content... Loading depends on your connection speed!

Tel : +31 495 - 540205
Artikel motoriekparcours Aldenhofpark te Hoensbroek

In samenwerking met Buitenom Ontwerp openbare ruimte heeft Spereco het Aldenhofpark te Hoensbroek onder handen genomen. Een onderdeel hiervan is het motoriekparcours ‘Bijenzwerm’, dat geïnspireerd is op de bij en zijn biotoop. Het parcours bestaat uit uitdagende, duurzame speeltoestellen die door Spereco zijn ontwikkeld.

Een artikel over het totale ontwerp en proces is geplaatst op de website van Recreatief Totaal. Lees het hier!

Mobile version: Enabled