Menu

Algemene informatie 

 

Aanbiedingen

 • Geheel vrijblijvend
 • Blijven eigendom van Spereco Holland BV
 • Standaard 60 dagen geldig 
 • Maat-, model-, materiaal en constructiewijzigingen voorbehouden 

 

Prijzen

 • In euro's exclusief BTW 
 • Prijswijzigingen voorbehouden

 

Levering

 • Materialen worden franco geleverd (overtochtkosten worden doorberekend).
 • Op 1 locatie, voor zover deze met vrachtauto beriek- en berijdbaar is. 
 • Franco bij een bestelling > 3.500 EUR
 • Bij een bestelling < 3.500 EUR wordt u een vrachtkostenaandeel in rekening gebracht tenzij anders overeengekomen.

 

Plaatsing

 • In combinatie met aflevering.
 • Volgens offerte en/of opdrachtbevestiging.
 • Conform de geldende veiligheisregelgeving. 
 • Inclusief uitvlakken van vrijgekomen aarde.
 • Exclusief afvoer overtollige aarde (grond blijft eigendom van opdrachtgever).
 • Exclusief schone grond verklaring.
 • Exclusief stortkosten.
 • Exclusief herstraten. 
 • Extra werkzaamheden / gederfde uren worden doorberekend op basis van nacalculatie: demontage, herstarten, inzet van extra kranen, hulpmiddelen e.d.
 • Bij betonnen tafeltennistafels dient de opdrachtgever zorg te verdragen voor een stabiele waterpas ondergrond, afmeting ca. 1 m2.
 • Bij betonnen waterspeelplekken adviseren wij om een stabiele vaste ondergrond van bijvoorbeeld betontegels aan te brengen om verzakking te voorkomen.
 • Bij waterpompen dient de opdrachtgever zorg te verdragen voor een wateraansluiting d.m.v. een tyleenslang met een buitendiamter vna 32 mm1 tot aan de pomp. 

 

Facturering

 • Standaard producten: na uitvoering van de werkzaamheden. 
 • Projecten: op vooraf overeengekomen voorwaarden. 

 

Betaling 

 • 28 dagen netto, tenzij anders overeengekomen.

 

Eigendomsoverdracht en risico 

 •  Spereco Holland BV blijft eigenaar tot betaling volledig is verricht.
 •  Na aflevering /  plaatsing gaat het risico van de producten over op de opdrachtgever. 

 

Verantwoording opdrachtgever

 •  Spereco Holland BV gaat ervan uit, dat de installatieplek: 

- bereikbaar is met kraan, vracht- en betonauto. 

- vrij is van los oppervlakte materiaal (schors, zand, parelgrind, straatwerk e.d.)

- vrij is van obstakels. 

- normaal verwerkbaar is (bodem).

 • Van de opdrachtgever wordt informatie verwacht met betrekking tot: 

- inrichting van de speelplek

- ondergrondse leidingen (KLIC medling)

 

Reclames

 • Door telefonisch of schriftelijk contact op te nemen met Spereco Holland BV.
 • Binnen 10 werkdagen na uitvoering van de werkzaamheden.
 • Directe schade bij levering aantekenen op vervoersdocument.

 

Garantie 

 • 10 jaar, op materiaal en constructie.
 • Op basis van afschrijvingen. 
 • Afschrijving: 10% per jaar. 
 • Mits aantoonbaar is onderhouden en het toestel orgineel is volgens voorschriften. 
 • 1 jaar, op installatiewerkzaamheden. 
 • Verlengde garantie, op vooraf overeengekomen voorwaarden. 

 

Annulering

 • Gehele of gedeeltelijke annulering alleen met toestemming en na schriftelijke bevestiging van Spereco Holland BV. 
 • Na 10 dagen na ontvangst opdrachtbevestiging berekenen wij 25% annuleringskosten.

 

Onderhoud

 • Confrom de toestelspecifieke onderhoudsvoorschriften. 
 • Door Spereco Holland BV uit te voeren: 

- op basis van materiaalprijs en uurloon. 

door middel van een onderhoudsovereenkomst. 

 

Op alle aanbiedingen, overeenkomsten enz. zijn de "Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden" van toepassing, gedopneerd bij de Kamer van Koophandel Limburg te Venlo d.d. 11 februari 2005 onder nummer 12062280.

 

Waar ben je naar op zoek?
Zoek
Aan het laden...